Wykaz kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów podyplomowych maj - wrzesień 2019 r.

W obowiązkowych kursach dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów podyplomowych uczestniczyć mogą tylko stażyści skierowani na staż przez Okręgową Izbę Lekarską.

Osoby, które nie będą na liście osób uprawnionych do odbywania kursów w okresie maj-wrzesień 2019 r., a przyjdą na kurs, zostaną obciążone fakturą.
W formularzu poniżej, wpisując nr PESEL, możecie państwo zweryfikować, czy jesteście uprawnieni do uczestnictwa w kursach.

Kursy prowadzone będą od 28 maja do 30 września 2019 r. Tylko w tym okresie można zaliczyć kursy i uzyskać wpisy w książeczkach. Później będzie to niemożliwe.

Na kurs można się zapisać najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu. Nie ma możliwości zapisania się na kurs w dniu rozpoczęcia i w trakcie jego trwania

Na każdy kurs można zapisać się tylko raz. System nie pozwoli na wielokrotne zapisy na kurs w różnych terminach.
Poniżej można sprawdzić, na jaki kurs jesteście Państwo zapisani, wpisując w pole formularza numer PESEL.
Aby wypisać się z wybranego kursu, proszę kliknąć . Na adres email podany przy rejestracji dostaną Państwo wiadomość z linkiem potwierdzającym usunięcie z kursu. Zrezygnować z wybranego kursu można nie później niż na jeden dzień przed jego rozpoczęciem.

Nie ma możliwości rezygnacji z kursu (i tym samym zapisania się w innym terminie) w trakcie jego trwania.


Aby zmienić termin kursu, należy najpierw wypisać się z kursu, którego temin Państwu nie odpowiada a następnie zapisać się w innym terminie.


Ankieta oceny

załączona Ankieta oceny została przygotowana przez Urząd Marszałkowski i stanowi dla nas wymóg formalny. W związku z tym, proszę ten dokument wydrukować i po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w książeczkach proszę zgłosić się do Dziekanatu celem złożenia wypełnionej ankiety i uzyskania pieczątki organizatora w książeczce. Ankiety proszę składać w Dziekanacie Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, ul. Żeligowskiego 7/9 (pierwsze piętro, narożna klatka) najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.
Pobierz ankietęSpotkanie z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 września 2019 r. w godz. 12.00-14.00 w sali 1.27 CKD odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zajmującymi się obsługą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Przedmiotem tego spotkania będą procedury informatyczne dotyczące składania wniosków zgłoszeniowych do postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego oraz wypełnianie elektronicznych dokumentów w trakcie tego szkolenia. Zapraszamy stażystów i specjalizantów.
Wstęp jest wolny.


TRANSFUZJOLOGIA

Przypominamy, że kurs z Transfuzjologii NIE DOTYCZY LEKARZY DENTYSTÓW.
Prosimy więc, aby dentyści NIE ZAPISYWALI SIĘ na ten kurs.


Kliknij na nazwę kursu w tabeli poniżej, aby przejść do formularza zgłoszeniowego:

Filtruj kursy:
Id Wolne miejsca Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Opis
1KURS ZAKOŃCZONYHiv/Aids2019-06-062019-06-06

6.06, godz. 14:00 - 19:00

Aula Wschodnia CKD ul. Pomorska 251

2KURS ZAKOŃCZONYHiv/Aids2019-06-272019-06-27

27.06, godz. 14:00 - 19:00

Aula Wschodnia CKD ul. Pomorska 251

3KURS ZAKOŃCZONYHiv/Aids2019-08-072019-08-07

7.08, godz. 14:00 - 19:00

Aula Wschodnia CKD ul. Pomorska 251

4KURS ZAKOŃCZONYHiv/Aids2019-08-082019-08-08

8.08, godz. 14:00 - 19:00

Aula Wschodnia CKD ul. Pomorska 251

5KURS ZAKOŃCZONYHiv/Aids2019-08-212019-08-21

21.08, godz. 14:00 - 19:00

Aula Wschodnia CKD ul. Pomorska 251

6KURS ZAKOŃCZONYHiv/Aids2019-08-222019-08-22

22.08, godz. 14:00 - 19:00

Aula Wschodnia CKD ul. Pomorska 251

Pobierz harmonogram kursów:


Ratownictwo Medyczne

Lekarze dentyści w ramach kursu z Ratownictwa Medycznego mają wykłady, ćwiczenia oraz SOR. W załączonym harmonogramie ujęte są jedynie wykłady i ćwiczenia. Na SOR każdy zapisuje się indywidualnie, bezpośrednio u p. Danuty Sobieraj.

Danuta Sobieraj
stanowisko: sekretarka
e-mail: danuta.sobieraj[at]umed.lodz.pl
I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
telefon: 042 677 66 40
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

Wszelkie problemy związane z organizacją kursów proszę zgłaszać do p. Katarzyny Milbrandt [katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl]

Problemy techniczne proszę zgłaszać do p. Krzysztofa Studzińskiego [krzysztof.studzinski@umed.lodz.pl]

© 2015 WNBiKP